Terms

De algemeen Europees aanvaarde verkoopswaarden zijn van toepassing op elke aankoop.  Deze worden aangevuld door volgende clausules:

 

Indien niet anders overeengekomen:

Leveringen zijn in principe steeds contant te betalen.  Verzendkosten worden aangerekend.

Bestellingen zijn definitief.  Bij annulatie wordt er een kost van 100% aangerekend. 

Bij laattijdige betalingen wordt er een bedrag aangerekend ter vergoeding van rappeleringskosten en indekking van mogelijke niet-betaling.  Dit bedrag wordt berekend door een percentage van 10% op het totale bedrag van de bestelling met een minimum van 50€ .  Dit bedrag wordt aangevuld met nalatigheidsintresten van 1% op maandbasis.

 

Leveringstermijnen:

Beloofde leveringstermijnen kunnen nooit aanleiding zijn tot annulatie van de bestelling, noch tot kortingen of vergoedingen. 

 

Klachten

Klachten met betrekking tot onze koopwaren, diensten en/of facturen en factuurvoorwaarden zijn slechts ontvankelijk, zo deze aangetekend aan ons worden gericht binnen de zeven kalenderdagen te rekenenen vanaf de dag der levering der koopwaren of diensten, respectievelijk vanaf de factuurdatum. Klachten betreffende de aard, hoeveelheid, kwaliteiten of zichtbare gebreken der goederen of werkzaamheden dienen evenwel aan ons gericht te worden op het ogenblik van de beëindiging der werkzaamheden of overhandiging der goederen.

In alle gevallen is de aansprakelijkheid van de verkoper beperkt tot het bedrag van de gefactureerde goederen.

 

Bevoegdheid

Voor alle geschillen is de rechtbank van Antwerpen bevoegd.